2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са вакантни длъжности за матроси

11 януари 2024
image

О Б Я В А
 
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности
във военни формирования от Военноморските сили
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански
средни или     висши училища в страната или в чужбина
 
Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № РД-01-11/08.01.2024 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните Варна и Бургас съгласно следния разчет:
 
  1. за военни формирования от гарнизон Варна: 27 (двадесет и седем) бр.;
  2. за военни формирования от гарнизон Бургас:  7 (седем) бр.
 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 
     Конкурсът ще се проведе по график, като кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане и включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване.
 
В съответствие с приложения № 1 и № 2 към заповед № ОХ-720/28.08.2023 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1405,00 лв.
 
 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие
Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
 
Срок за подаване на документи – 09.02.2024 г.
 
Информация може да получите в офиса за военен отчет
 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:
 
0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица
0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец
062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Обява по РД-01-11 от 08.01.2024-44414003.pdf 281 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени