2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявено е свободно място за младши специалист по физическа подготовка и спорт“ във военно формирование 22970 – София.

03 август 2023
image

Със заповед № РД-892/28.07.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена 1 (една) вакантна длъжност за войник за приемане на военна служба на лице, завършило граждански средни или      висши училища в страната и в чужбина за длъжността:  
„Младши специалист по физическа подготовка и спорт“ във военно формирование 22970 – София. 
2. Конкурсът ще се проведе от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г. във военно формирование 22970 – София и включва: изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. 
3. В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219,00 лв. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
 Срок за подаване на документи – 15.08.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 1,2 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени