9.7° C
Слънчево
toggle

Одобриха проекта на Общината за създаване на Кризисен център в Горна Оряховица

28 юли 2020
image

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри проектът на Общината за създаване на кризисен център в Горна Оряховица. Той е част от Инвестиционната програма и интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица. Кризисният център ще се обособи в една от сградите на бившето СУПЦ „Елена Грънчарова“, която ще бъде реновирана. Чрез реализирането на проекта ще се осигури подходяща инфраструктура за предоставяне на социалната услуга – Кризисен център за лица жертви на насилие. Сградата ще бъде ремонтирана, оборудвана и обзаведена. Центърът ще бъде с капацитет 15 души.
Общата стойност на проекта е 1 565 824 лв. Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 1 557 027 лв., а собственият принос е 8 797 лв.
Продължителността на проекта е 30 месеца. Предстои подписване на договор с Управляващия орган на ОПРР.
Община Горна Оряховица кандидатства и за разкриването на социалната услуга „Кризисен център“, като решението бе одобрено на заседание на Общинският съвет през юни.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени