2.8° C
Предимно облачно
toggle

От 1 март заведенията с две и повече звезди трябва да осигуряват възможност за плащане и с ПОС терминал

27 февруари 2024
image

Община Горна Оряховица уведомява лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечение за наближаващ срок, свързан с промени в Закона за туризма, приети от Народното събрание и обнародвани в Държавен вестник миналата година.
Припомняме, че считано от 01.03.2024 г. съгласно чл. 117 , ал. 6 и ал. 7 от Закона за туризма, в заведения с категория две и повече звезди ресторантьори и съдържатели са длъжни да осигурят възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС.  
Информация за това трябва да е поставена на видно за клиентите място в съответния обект.
Лицата, които не спазят тези изисквания подлежат на глоба, съгласно чл. 231а от Закона за туризма.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени