2.8° C
Предимно облачно
toggle

От 12 юни БЧК започва раздаването на хигиенни продукти на нуждаещи се от община Горна Оряховица

11 юни 2024
image

Български Червен Кръст - Велико Търново стартира поетапно раздаването на хигиенни продукти в изпълнение на втория транш на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.“ – операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
За град Горна Оряховица раздаването ще започне на 12 юни в пункта ул. „Вичо Грънчаров“ № 19. Пунктът ще работи всеки работен ден от 15.30 до 18.30 ч. Лицата, които не могат лично да получат продуктите, могат да попълнят пълномощно по образец, каквито ще има в пункта за раздаване и с него да упълномощят друго лице да получи помощта.
Раздаването на хигиенните продукти ще продължи до 12 юли 2024 год. В област Велико Търново ще бъдат подпомогнати 13784 лица.
Списъците с правоимащите са изготвени от териториалните поделение на АСП, въз основа на обективни критерии, свързани с правото на социалното подпомагане за м. януари 2024 г., и са в съответствие с Наредбата на министъра на труда и социалната политика. Право на пакети с храни имат:
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024
2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.
3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ .
4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.
5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.
6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.
7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпома-гане, което не променя нивото им на материално лишение.
На едночленни и двучленни семейства ще се раздават хигиенни пакети, които съдържат 9 вида продукти от първа необходимост – тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби и дамски превръзки и 2 вида местни консерви – говеждо месо и говежди кюфтета.
На тричленни семейства и семейства с повече членове ще се раздават 2 хигиенни пакета и 3 броя консерви от всеки вид. Така ще се задоволят по-пълноценно потребностите на многочленните семейства от повече храна.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени