2.8° C
Предимно облачно
toggle

От 3 януари в община Горна Оряховица започва осигуряването на храна по проект „Топъл обяд“

07 декември 2022
image

От 3 януари във всички селища на община Горна Оряховица започва осигуряването на храна по проект „Топъл обяд“. Той се реализира в изпълнение на Програма „Храни и основно материално подпомагане“.
Целевите групи са: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради увреждания или здравословни ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. Подкрепа ще се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение, в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуации в страната.
669 заявления от кандидати за потребители са постъпили в Общината към 30.11.2022 г. Дирекция „Социално подпомагане“ извърши проверка на всичките подадени заявления и отрази принадлежността към целевите групи по програмата за 520 лица. 
Вече е създадена организация за доставка на приготвената храна до регистрирани по Закона за храните щандове в пенсионерските клубове по населените места. В Горна Оряховица пунктовете са три и се намират в: Клуба на инвалида, Клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Пенсионерски клуб „Железничар“ на гарата. Необходимо е одобрените потребители от Горна Оряховица да се обадят на телефон: 0887 297 308, за да заявят в кой от трите пункта ще получават обяда си.
Лежащо болни и трудноподвижни хора с увреждания с ТЕЛК ще получават храната в домовете си.
Топлият обяд ще се предоставя само в работни дни. В менюто ще има супа, основно ястие, хляб и веднъж в седмицата десерт.
По проекта за топъл обяд, Община Горна Оряховица има капацитет да предоставя храна на още 280 потребители. От януари 2023 г. ще бъде направен нов прием на документи, тъй като предстои да се вдигне прага на бедност, който е определящ за допустимостта на потребителите. Тогава и част от неодобрените към момента потребители, могат да попаднат сред одобрените.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени