2.8° C
Предимно облачно
toggle

Отменя се планинското рали "Раховец-Лясковец" по препоръка на Областния кризисен щаб

08 юли 2020
image

З А П О В Е Д
№ 2312
гр. Горна Оряховица, 08.07.2020г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Протокол от 08.07.2020г. на Областен кризисен щаб на Област Велико Търново
НАРЕЖДАМ:
      Да бъде отменено провеждането на планинско изкачване "Раховец-Лясковец", насрочено за 11-12 юли 2020г. 
Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
    Заповедта да се връчи на организаторите на планинско изкачване "Раховец-Лясковец", на началника на Районно управление – Горна Оряховица, на началника на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението".
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ 
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 2312 от 08.07.2020 г. 38 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени