2.8° C
Предимно облачно
toggle

Отворена за кандидатстване е процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“

06 юни 2023
image

Вече е отворена за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“. Тя се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и да ги подават чрез Община Горна Оряховица.
Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи, а Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.
Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции стартира от 02.06.2023 г. и приключва на 10.12. 2023 г., а общинска администрация трябва да ги провери, комплектова и изпрати в МРРБ до 16.01.2024 г.
Информация за насоките за кандидатствате, както и за необходимата документация са публикувани ТУК

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени