2.8° C
Предимно облачно
toggle

Подобрява се качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица

20 януари 2022
image

Значително подобрение на качеството на атмосферния въздух отчитат за 2021 г. еколозите от Община Горна Оряховица. 38 са били дните през изминалата година с превишение на фините прахови частици, което е два пъти по-малко от 2020 г. Според действащото в страната законодателство, нормата за фини прахови частици е 50 микрограма на 1 куб. м. въздух, а дните с превишения през годината не трябва да бъдат не повече от 35.
Намаляването на дните с превишени норми на фините прахови частици през 2021 г. е свързано с изпълнение на част от мерките, заложени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух, приета от Общинския съвет в Горна Оряховица. Актуализиран е графикът за метене и миене на улиците, особено през пролетния сезон, когато се почистват разпръснатите през зимата инертни материали. Засадени са нови дървета по улиците и в междублоковите пространства, ремонтирани са тротоари, както  и канализационна мрежа. Подменени са амортизирани пътни настилки. Голям брой домакинства са преминали на отопление с газ.
През декември 2021 г. Общината подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с МОСВ по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Тъй като битовото отопление е един от основните източници за замърсяването на въздуха, то реализацията на проекта ще доведе до намаляване на наднормените нива на фините прахови частици и до подобряване качеството на атмосферния въздух.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени