2.8° C
Предимно облачно
toggle

Подписан е договор за изпълнение на финансов план „Техническа подкрепа на община Горна Оряховица за ефективно и ефикасно изпълнение на ИТИ”

13 юли 2023
image

Община Горна Оряховица подписа административен договор с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на финансов план BG16RFOP001.8.006-0030-C01 „Техническа подкрепа на община Горна Оряховица за ефективно и ефикасно изпълнение на ИТИ”.
Целта на проекта е укрепване на административния капацитет на Община Гора Оряховица с оглед изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции за периода 2021-2027г. чрез повишаване на знанията и уменията на служителите, участващи в подготовката на концепции за ИТИ и/или в изпълнението на проекти по ПРР 2021-2027, както и техническо обезпечаване на процеса по подготовка на концепции за ИТИ и/или в изпълнението на проекти по ПРР 2021-2027.
Проектът ще се осъществи в няколко направления:

  1. Закупуване и доставка на компютри (хардуер и софтуер) и/или ИТ оборудване за обезпечаване на работата на структури/лица, отговорни за подготовката и изпълнението на проектите по ПРР 2021-2027г.;
  2. Провеждане на обучителни дейности в страната и чужбина;
  3. Мерки за информация и публичност. 
Договор № BG16RFOP001-8.006-0030-C01
Обща стойност на проекта: 179 865,80лв. с ДДС
Срок на изпълнение: 31.12.2023г.
 
 
 
 
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за подписания договор 570 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени