2.8° C
Предимно облачно
toggle

Покана за публично обсъждане на Отчет на бюджета на Община Горна Оряховица към 31.12.2021 г.

02 август 2022
image

Председателят на Общински съвет Горна Оряховица - Даниел Костадинов, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица, директорите на училища, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на
 
Публично обсъждане на Отчет на бюджета на Община Горна Оряховица към 31.12.2021 г.

Уважаеми Дами и Господа,
Ще бъдат представени извършваните услуги, инвестициите през годината, изпълнението на поставените цели. Отчетът ще покаже какво е изградено за една финансова година, удовлетворени ли са Вашите искания.
Публичното обсъждане ще се проведе на 17-ти август 2022 г. /сряда/ от 17.00 часа в Зала 1 на Община Горна Оряховица.
Информираността на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите препоръки са от изключителна важност и се надявам да уважите поканата.
 
Даниел Костадинов,
Председател на Общински съвет Горна Оряховица 

Информация за Бюджет 2021 може да намерите на следния линк: https://www.g-oryahovica.bg/byudjet-2021g

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени