2.8° C
Предимно облачно
toggle

Покана за публично представяне на финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица 2014 – 2020 г.

22 март 2021
image

Уважаеми дами и господа,
Община Горна Оряховица кани всички заинтересовани лица на представяне на Финален доклад-отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица за периода 2014 – 2020 г., изготвен в изпълнение на Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
Предвид необходимостта от спазване на противоепидемиологичните мерки за ограничаване на COVID – 19, представянето ще се проведе виртуално през платформата Zoom на 25.03.2021 г. от 15:00  часа. За участие в онлайн събътието е необходима предварителна регистрация до 24.03.2021 г. включително на интернет адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRYXNw-0D9FQNUISxXvKxq8BYsiDbbyGfP7hBOXTvHD7umTQ/viewform
Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен списък от проведената среща и информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Линк за участие ще Ви бъде изпратен до 14:00 часа в деня на събитието на имейл адреса, който сте посочили в регистрационната форма.
Финалният доклад-отчет на ИПГВР на град Горна Оряховица съдържа информация за изпълнението на стратегическия документ в периода 2014-2020 г. и отчет на проектите, включение в него.
Докладът е публикуван на официалната интернет сттраница на Община Горна Оряховица в секция ИПГВР Горна Оряховица.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени