2.8° C
Предимно облачно
toggle

Пореден спечелен проект на Община Горна Оряховица за създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие

10 март 2022
image

Поредният спечелен проект на Община Горна Оряховица през месец март 2022 г. е „Създаване на Общностен и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“. Стойността на проекта е 918 643,36 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът е получил одобрение от Програмния оператор по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст” е в обхвата на Програмна област 8 „Деца и младежи в риск”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., дирекция „Външни европейски програми”, Министерство на образованието и науката.
Проектът предвижда подкрепа за създаването на 3 Центъра (хъб) за изпълнението на комплекс от функционално свързани услуги за образование и грижа в ранна възраст. Те ще бъдат разположени в помещения на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Горна Оряховица, другите в с. Върбица и с. Драганово.
Проектът има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, в ранна детска възраст и техните семейства, за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
За подпомагане и стимулиране на родителите се предвижда предоставяне на пакет от консумативи (памперси, бебешки сапун и шампоан, пудра, детско спално бельо, дрехи и обувки), образователни пособия, пакетирани хранителни продукти. На целевите групи ще бъде предоставяна топла храна, приготвена в ремонтирана и оборудвана по проекта кухня.
Комплексните интегрирани мерки са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.
Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.
Проектът се изпълнява в партньорство с неправителствени организации от България и Кралство Норвегия.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени