2.8° C
Предимно облачно
toggle

Представиха извършеното до сега по проект “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“

19 ноември 2021
image

Извършените до сега дейности по проект “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ бяха представени на онлайн пресконференция. На публичното събитие участваха заинтересовани страни от обществеността, медиите, кметът инж. Добромир Добрев, заместник-кметът инж. Деница Коева, както и екипът на проекта с ръководител инж. Гергана Тодорова.
Проект “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ е финансиран по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по приоритет ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Общата му стойност е: 376 494лв., от които 320 020 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 56 474 лв. е национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Целта на демонстрационния проект е да се намалят количествата битови отпадъци, генерирани на територията на общината чрез управление на отпадъците в съответствие с най- високите нива в йерархията за управлението им, информира инж. Гергана Тодорова.
Проведените до сега инициативи в рамките на проекта, срещнаха голям интерес сред учениците, особено сред най-малките. Това е един от начините да възпитаваме у децата ни трайни навици за разделно събиране на отпадъците, а от тук и за опазване на околната среда. Организирани бяха две акции за събиране на битови отпадъци от хартия, с цел последващо рециклиране. В акциите се включиха учениците от 12 общински училища и бяха събрани общо 9 630 кг хартия. Учебните заведения, които се включиха в инициативата, получиха стимулиращи награди, които учениците да използват по време на спорните си занимания и свободното време, информира инж. Добромир Добрев.
Като част от дейностите на проекта е и намаляването на пластмасовите отпадъци. Във връзка с щафетната обиколка на гр. Горна Оряховица за участниците са осигурени 200 метални бутилки за вода с вместимост от 0,5л., които са брандирани с логото на проекта. Броят на бутилките е съобразен с потенциалните участници в щафетата. Изготвен е План за поетапна подмяна на пластмасови съдове и прибори за еднократна употреба с такива за многократна в общинските структурни звена. Планът включва подмяна на бутилките за еднократна употреба с апарати с филтрираща система за вода, както и закупуване на чаши за многократна употреба. Прилагането на поетапната мярка в общинска администрация ще спести годишно количество на използваната пластмаса в размер на 0,245 тона, ще ограничи количествата отпадъци, предназначени за депониране.
Представителите на бизнеса също отчитат, че има нужда от подмяна от пластмасови съдове и прибори за еднократна употреба и проявяват желанието да се включат в инициативата към прехода за намаляване на пластмасовите отпадъци. Предстоят две кръгли маси с представителите на бизнеса, като на тези форуми ще бъде дискутирано предотвратяването на пластмасови отпадъци, информира още инж. Тодорова.
В рамките на проекта предстои да бъдат разположени четири контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци, генерирани от домакинства в гр. Горна Оряховица с цел подготовката им за повторна употреба. До този момент на територията на община Горна Оряховица не е имало такива контейнери. Те ще бъдат разположени до парковете „Детски кът“и „Николай Панайотов“, до Общинския пазар и в кв. „Гарата“. Контейнерите са одобрени и са в процес на изработка, съгласно технически изисквания. Съдовете ще бъдат брандирани и с указания за използването им.
Подготовката за повторна употреба е второто ниво от йерархията на управление на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците.
Във връзка със сключване на споразумение със специализирана фирма за събиране на текстилни отпадъци от контейнерите и извозването им до центрове за подготовка за повторна употреба е направено проучване сред фирми и организации. Предстои сключване на споразумение.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Презентация по проекта 7,3 MB
2 Информация от междинната пресконференция 626 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени