2.8° C
Предимно облачно
toggle

Представяне на проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ на Националната Асамблея на АСЕКОБ

21 септември 2021
image

На 8 септември 2021 г. се проведе Национална Асамблея и Общо събрание на АСЕКОБ. Събитието се проведе в дистанционна форма във връзка със заповед на Министерство на здравеопазването РД – 01 – 748 / 02.09.21, която забранява провеждането на мащабни мероприятия в този период.
 
На форума с презентация беше представен Демонстрационен проект №BG16M1ОP002- 2.009-0045-С01 „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
 
Материалите от 56-та Асамблея на еколозите 8 септември 2021 г. са публикувани на официалната страница на АСЕКОБ:  https://bamee.org
 
Дневният ред на конференцията и презентацията на проекта могат да бъдат видяни от прикачените файлове по-долу.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Презентация на проекта на 56-та Национална Асамблея на АСЕКОБ 3,5 MB
2 Дневен ред на 56-та Национална Асамблея на АСЕКОБ 14 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени