2.8° C
Предимно облачно
toggle

Представяне на проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ пред РСУО Велико Търново

27 януари 2022
image

На 26 януари 2022 г. на общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион за управление на отпадъци Велико Търново бяха представени дейностите и резултатите от тях в рамките на проект №BG16M1ОP002-2.009-0045-С01 „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“.
 
Общото събрание се проведе в зала 102 на общинска администрация Горна Оряховица от 15.00 часа.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени