2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Горна Оряховица

08 септември 2021
image

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ Община Горна Оряховица съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА се организира обществено обсъждане на Общ устройствен план на Община Горна Оряховица и екологична оценка.
Графичните и текстови материали може да видите на сайта на Общината: www.g-oryahovica.bg в раздел "Общински документи", секция "Общ устройствен план" и в сградата на Общинска администрация – Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5, ет. 2, стая 214 – Отдел „ТСУОС“.
Общественото обсъждане ще се проведе на 08.10.2021г. (петък) от 17.00 в сградата на Община Горна Оряховица – пл. „Георги Измирлиев“ № 5, ет.1, Зала 1.
Всеки работен ден, до датата и часа на провеждането на обсъждането, в деловодството на Община Горна Оряховица може да се подават писмени мнения, възражения и въпроси относно посочените документи.

Снимка: Момчил Димитров
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Обявление за предстоящо обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Горна Оряховица 256 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени