2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои онлайн междинна пресконференция по проект „Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци”

12 ноември 2021
image

На 19.11.2021г. (петък) от 11.00 ч. ще се проведе онлайн междинна пресконференция за представяне на информация за напредъка по проект: “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“. Проектът е финансиран по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по приоритет ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Административният договор за изпълнението на проекта е сключен на 15.09.2020 г. между Министерство на околната среда  и водите  и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.
 
Линк към формуляр за присъединяване във виртуалната стая на междинната пресконференция: https://meet.google.com/twy-zcpn-vym

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Покана за онлайн междинна пресконференция по проект „Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци” 622 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени