2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои промяна в сроковете за заплащане на фактурираната електроенергия на битовите клиенти на Енерго-про

04 юни 2021
image

От 1 юли 2021 година предстои промяна в организацията на работа на електроснабдителното дружество, която ще засегне значителна част от битовите клиенти на лицензионната територия, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО Продажби.
С цел подобряване на клиентското обслужване и в резултат на въвеждането на нов график за отчитане на средствата за търговско измерване (електромерите) от Електроразпределение Север АД (електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България), ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще извърши промени в датите за фактуриране, както и в сроковете за заплащане на месечните задължения за електрическа енергия. Планираната реорганизация на графика на отчет ще влезе в сила от 01.07.2021 г. Това ще доведе до промяна в крайните срокове за заплащането на издаваните фактури, считано от месец август 2021 г. В преходния период, с цел недопускане издаване на фактури за потребление над 31 дни, голяма част от клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще получат изравнителна (междинна) фактура. Това няма да даде отражение върху цялата сума, която клиентите ще дължат за периода и тя ще бъде формирана на база реално консумираната електроенергия. На практика задълженията за консумирана електроенергия на клиентите с една или две междинни фактури ще бъдат разпределени на части през по-малки подпериоди. Вашата нова крайна дата за плащане можете да проверите на адрес: https: //energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-reguliran-pazar/grafik-za-plashtane-na-elektroenergijata 
Оптимизирането на периода между датата на отчет и датата на издаване на фактура ще доведе до по-ефективно планиране на разходите на клиентите за електроенергия.
Повече информация относно предстоящата промяна можете да получите в центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, на телефон 0700 800 61 или на имейл service@energo-pro.bg.  
На сайта на Енерго-про можете да откриете отговори на най-важните въпроси, свързани с реорганизацията на процесите.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени