2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

10 април 2024
image

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
 В изпълнение на Наредба № 13/2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекцион
ни дейности Ви уведомяваме, че ще се проведе разстителнозащитна дейност за обезтревяване на железопътната инфраструктура в обхвата на ЖПС – Горна Оряховица по План-график, приложен в Писмо Рег. № 5300-41/12.04.2024 г. - https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/img5F9E-5545938.pdf
 Наземното третиране ще се проведе с хербицид срещу плевели с препарат НАСА ТАФ. Активното вещество е 360г/л глифозат с производител Агрия“ АД  гр.Пловдив, ул. „Асеновградско шосе, тел. 032 273 500.
Препаратът е разрешен за употреба в Р България с разрешение за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита № 0031-ПРЗ-6/22.08.2022 г.
Карантинен срок: 30 дни
 Необходимо е всички собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени