2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои разяснителна среща с домоуправителите по проекта за подмяна на печки на твърдо гориво в град Горна Оряховица

28 март 2022
image

На 31 март (четвъртък) от 17.30 ч. в Зала 1 на Общината ще се проведе среща с домоуправителите и всички заинтересовани по проекта за подмяна на печки на твърдо гориво в град Горна Оряховица. Замяната на старите печки се реализира в рамките на проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. На срещата ще присъстват представители на общинска администрация и на фирма „Еко логистик А“ ЕООД - София, ангажирана с първия етап от проекта.
От 4 април започва подаването на заявления от граждани и фирми от град Горна Оряховица за подмяна на старите им отоплителни уреди на твърдо гориво.
Заявления ще се подават в Информационния и в бившия Туристически център на Общината, където ще се обособят работни гишета. Там гражданите ще могат да получат необходимата им информация, касаеща проекта.
Следва посещение на място в домакинствата и фирмите за обследване на реалните технически параметри с оглед подмяна на устройствата. Това е част от първия етап на проекта, в който влизат още проучване на нагласите сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво за подмяна на използваните от тях отоплителни уреди. Предвижда се разяснително-обучителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, като ще се разясняват възможните алтернативни форми за отопление и условията за включване на желаещите в схемата за подмяна. Домакинствата и фирмите ще имат възможност да избират между устройства на пелети, газ или ток. Подмяната на старите печки ще бъде абсолютно безплатна за желаещите, като те обаче ще трябва да предадат старите уреди за рециклиране.
Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подхода, който общината ще приложи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво.
По време на втория етап ще се проведе процедура за избор на изпълнител и ще се извърши демонтаж на използваните отоплителни устройства и доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи, съобразно приетите параметри.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени