2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои реализирането на проект за реконструкция и модернизация на НЧ „Братя Грънчарови – 2020“

29 септември 2020
image

Проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ предстои да бъде реализиран от Община Горна Оряховица. Инвестиционния проект и финансирането чрез поемане на дългосрочен общински дълг преминаха публично обсъждане, на което присъстваха самодейци и ръководители на НЧ „Братя Грънчарови - 2002”, което стопанисва Летния театър. Проектът бе представен от кмета инж. Добромир Добрев, главният финансист Валя Андреева и Искра Суванджиева.
Това е последният проект от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Горна Оряховица – може би най-красивият и един от най-скъпите. Той попада в новите правила за финансиране, които ще важат и през следващия програмен период за развитие. Това означава, че ЕС няма да финансира напълно безвъзмездно проекти от спортната и културната инфраструктура. От тях се очаква да развиват и търговска дейност, да генерират приходи и да покажат устойчивост и възможност за самоиздръжка. Затова ще се одобряват само проекти, които успеят да защитят бизнес план за следващите години. И най-вече няма да се покрива разхода по реконструкцията на 100%, а ще се иска и участие от бенефициента –чрез финансов инструмент или чрез собствени средства.
В случая бенефициент на проекта е Община Горна Оряховица, а финансирането ще дойде от три източника – близо 85% (максималното възможното) от европейските програми, 13% чрез финансов инструмент - заем от Региналния фонд за градско развитие и към 2,5% са собствените средства.
Проектът за реконструкция на Летния театър е на обща стойност 3,2 милиона лева. Близо 2,8 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 426 000 лв. е дългосрочният дълг от Фонда и близо 87 хил. лв. са собствените средства на Общината.
Проектът предвижда цялостна реконструкция на сградата и откритата сцена на НЧ „Братя Грънчарови - 2002”.Сградата е двуетажна, с надстройки на трето ниво за технически помещения, служещи за сценично осветление на изпълнителите. Двата входа на сградата ще се запазят.
На първото ниво на сградата ще са разположени зала „Верен” и малка репетиционна зала, използвана и за тренировки на клуб по таекуондо, складове, съблекални и санитарни възли. На второто ниво ще се помещават административни офиси, кръжочни помещения, подготвителни с изходи към сцената, две от които се използват и за репетиционни. Чрез метални стълби ще има достъп до две помещения на третото ниво, които имат възможност за монтиране на сценично осветление откъм отворената към сцената страна на помещенията.
За да се осъществи достъпът на хора в неравностойно положение в сградата се предвижда изграждането и монтирането на асансьор, който да обслужва достъпът до двете нива.
Достъпът до основната част на амфитеатъра ще се осъществява покрай билетния център откъм парк „Детски кът”. В амфитеатъра са предвидени 1860 седящи места и още 20 бр. за хора със затруднено придвижване. Предвижда се рампа с максимален наклон 5%, която да се включи в двата комуникиращи се обекта – парк и амфитеатър към читалището.
Изходът до амфитеатъра ще се осъществява през две групи входове от северозапад и югоизток. Предвиден е билетен център за продажба на билети с три каси и обслужващи амфитеатъра санитарни възли от двете му страни. На второ ниво на билетния център ще се намират две технически помещения – за озвучаване и осветление и техническо помещение. Ще се подмени и настилката на амфитеатъра.
Съществуващата сцена вече ще има покритие с високопрофилна трапецовидна ламарина върху стоманена конструкция. Това ще позволява използването на сцената и при неблагоприятни атмосферни условия.
Предвижда се разчистване на околния терен и облагородяване на съществуващите алеи пред и около читалището, както и изграждане на две нови постройки от двете страни на южните входове към амфитеатъра, които ще бъдат отдавани под наем. 
В проекта са предвидени и енерго-спестяващи мерки – изолация на външните стени, покрива, подмяна на дограмата и на осветителните тела.
Предложението за поемане на общински дълг днес бе гласувано на заседанието на Общинския съвет. В ход е процедурата за избор на изпълнител.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени