2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои встъпителна пресконференция по проект „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“

23 април 2021
image

Община Горна Оряховица  организира встъпителна пресконференция за представяне на Проект BG16RFOP001-1.027-0009-C01 Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ за обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ “Братя Грънчарови-2002“.
          Публичното събитие ще се проведе на 28.04.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в Прес Клуб на БТА гр. Велико Търново. На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта.
          Проект BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ е финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-1.027 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване  и развитие 2014-2020-Горна Оряховица, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, както и финансиране чрез финансов инструмент с финансов посредник, избран от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, (ФМФИБ) - „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД.
            Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 17.02.2021г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица. Договор за инвестиционен кредит е сключен на 19.02.2021г. с „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за встъпителна пресконференция по проект „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ 337 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени