2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои встъпителна пресконференция по проект „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”

11 декември 2020
image

Община Горна Оряховица организира встъпителна пресконференция за представяне на проект BG16RFOP001-1.027-0007C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”.  Публичното събитие ще се проведе на 16.12.2020 г. от 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА – гр. Велико Търново. На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта. Проект „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица” е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 02.09.2020 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството  - Управляващ орган на Оперативната програма и Община Горна Оряховица, в качеството й на конкретен бенефициент.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за предстояща пресконференция по проект "Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица 154 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени