2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои заключителна пресконференция по проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”

27 април 2022
image

Община Горна Оряховица организира заключителна пресконференция, на която ще бъдат популяризирани постигнатите цели и резултати от изпълнението на проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”.  Публичното събитие ще се проведе на 11.05.2022 г. от 11:00 часа в Пресклуб на БТА – град Велико Търново. На пресконференцията ще бъде представена информация за изпълнението на проекта.
 
Проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”, договор BG16RFOP001-1.027-0008-C01 е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 09.07.2020 г.между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент. Общата стойност на проекта е 1 473 685,56 лв./БФП/Безвъзмездна финансова помощ, от които:1 252 632,73 лв. - 85 % от Европейския фонд за регионално развитие; 221 052,83 лв. – 15 % -Национално съфинансиране.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за заключителната пресконференция по проекта 348 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени