2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои заключителна пресконференция по проект " Обновяване и модернизация на културна инфраструктура в гр. Горна Оряховица"

16 май 2023
image

          Предстои заключителна  пресконференция по Проект BG16RFOP001-1.027-0009-C03 Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“
 
         Община Горна Оряховица  организира заключителна пресконференция за представяне на Проект BG16RFOP001-1.027-0009-C01 Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ за обект  „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ “Братя Грънчарови-2002“.
          Публичното събитие ще се проведе на  22.05.2023г./понеделник/ от 14:00 часа в  Прес Клуб на БТА гр. Велико Търново. На пресконференцията ще бъде представена информация за приключените дейности по проекта и получените резултати от тях. 
          Проект BG16RFOP001-1.027-0009-C03 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ е финансиран по Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-1.027 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване  и развитие 2014-2020-Горна Оряховица, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, както и финансиране чрез финансов инструмент с финансов посредник, избран от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД,  (ФМФИБ) - „Регионален фонд за градско развитие“ АД  и „Банка ДСК“ АД.

Снимка: Пламен Иванов
           

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за заключителната пресконференция по проекта 336 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени