2.8° C
Предимно облачно
toggle

Препоръки на Световната здравна организация за подобряване на вентилацията в закрити обществени места и съоръжения

29 октомври 2020
image

           
Препоръки на Световната здравна организация за подобряване на вентилацията в закрити обществени места и съоръжения, като част от мерките за борба с коронавирусната инфекция:

  • „Да се използва естествена вентилация чрез проветряване (отваряне на прозорци), ако това е практически възможно и безопасно.
  • Когато се използва механична вентилация, увеличете обема на подавания външен въздух, прилагайки икономични режими на работа на ОВК /отоплителни, вентилационни и климатизационни системи/ с потенциал да увеличите дела на подавания външен въздух до 100%. Преди да увеличите дела на подавания външен въздух, проверете възможностите на ОВК системата, за да осигурите необходимите условия на температура и влажност, както и да вземете предвид качеството на външния/вътрешния въздух.
  • По възможност да се увеличи общият дебит на входящия въздух в зоните за дишане.
  • Деактивирайте автоматичните системи за контрол на въздушния поток въз основа на температурни показатели или въз основа на броя на хората в стаята.
  • Увеличете ефективността на централните системи за филтриране на въздуха:
  • Увеличете степента на филтриране на въздуха до максимално възможно ниво без намаляване на прогнозния поток на захранващия въздух.
  • Направете проверка на корпусите на филтрите и филтродържателите за дефекти на уплътненията и предприемете стъпки за свеждане до минимум на обхода на филтъра.
  • Преценете възможността системата ОВК да се включи с максимален разход на външния въздух в продължение на 2 часа преди и 2 часа след използване на помещенията, при спазване на инструкциите за експлоатация. 
  • Осигурете чист въздушен поток към зони със замърсен въздух чрез препроектиране на разположението на вентилационните отвори и/или клапи и регулиране на дебита на приходящия и изходящия въздух, за да създадете измеримо диференциално налягане. Разместете работните пространства за персонала в „чисти“ вентилационни зони, които не комуникират с по-рискови зони, като зони за прием на посетители или спортни съоръжения (ако се експлоатират).
  • Проверете изправността на вентилаторите в тоалетните и се уверете, че те работят максимално в рамките на работното време на сградата.
Препоръки за офисните помещения, училищата и хотелския сектор по въпросите на вентилацията и климатизацията на въздуха:
Във всички офис помещения, училища и места за настаняване трябва да се осигури комфортен режим на температура, влажност и чистота на въздуха. СЗО препоръчва да се осигури максимална скорост на обмен на въздух чрез естествена или механична вентилация, като по възможност се избягва рециркулация на въздуха, ако е възможно.
В случай на рециркулация на въздуха, филтрите трябва да се почистват редовно, особено в райони, където персоналът е с умерен до висок риск от инфекция с COVID-19. Този тип персонал може да включва търговци на дребно, които работят в непосредствен контакт с населението, хотелски персонал и домакински обслужващ персонал.“
Тези мерки следва да се предприемат при консултация със специалисти по отоплителни, вентилационни и климатизационни системи (ОВК).
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени