2.8° C
Предимно облачно
toggle

През месец май ще се направи ларвицидна обработка срещу комари

23 април 2020
image

През месец май ще бъде направена ларвицидна обработка срещу комари в Горна Оряховица. Така обработка се прави на места, където има дълготрайно задържане на вода, напр. дерета, разливи край речни брегове, язовири, микроязовири и др. В Горна Оряховица ще се третират откритите части на дерето по ул. „Македония“ до вливането му в Пречиствателната станция.
Наблюдения на експерти от РЗИ – Велико Търново показват, че към момента температурата на водата е около 100 С. Обработката на водата ще започне, когато температурата й се повиши до 150 С и в нея бъдат открити първите ларви на комари.
През летния сезон ще бъдат извършени и ежегодните третирания срещу възрастните индивиди на комарите.
Правителството осигурява средства за ларвицидна обработка на водоемите извън регулационните граници на населените места. По предложение на РЗИ – Велико Търново, в Община Горна Оряховица ще бъдат обработени микроязовирите в селата Правда, Крушето и Янтра, корекцията на р. Янтра в землището на Драганово и бреговете на р. Янтра при моста до Долна Оряховица.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени