2.8° C
Предимно облачно
toggle

Приемът на документи за кандидат-потребители на услугата „Топъл обяд” е отворена до 23 септември

15 септември 2022
image

Община Горна Оряховица напомня, че процедурата за прием на документи за кандидат-потребители на услугата „Топъл обяд” е отворена до 23.09.2022г. с оглед определяне капацитета на услугата. Документи се подават всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа в Общинска администрация Горна Оряховица- партерен етаж. Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – Горна Оряховица.
Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат получени на хартия от сградата на Общинска администрация Горна Оряховица- партерен етаж. Лицата, подали заявления-декларации и попадащи в целевите групи, ще бъдат включени в новия проект, който предстои да бъде подаден до 30.09.2022 г.
Помощта е насочена към много широк кръг потребители и включва няколко целеви групи:
1.      Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2.      Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3.      Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4.      Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5.      Скитащи и бездомни лица;
6.      Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Телефон за контакт: 0879115635.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени