2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проект на горнооряховския музей за оборудване на фондохранилища е сред одобрените за финансиране от Министерство на културата

31 август 2022
image

Проектът „Съвременно оборудване на фондохранилища“ на Исторически музей – Горна Оряховица е сред класираните за финансиране от Министерство на културата. Предложението ще бъде субсидирано в рамките на конкурсна сесия на министерството по Тема 1 „Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“.
Общата стойност на проекта е 8 277 лева, като съгласно предварителните условия за кандидатстване – Министерство на културата ще финансира 75 % от сумата, а останалата част трябва да бъде осигурена от бюджета на музея.
Предвижда се с реализирането на проекта да се подобрят условията за опазване на значима част от най-важните движими културни ценности, съхранявани от музея – тези от неговия основен фонд. Голяма част от използваните съоръжения в момента са морално остарели и нефункционални. Закупуването и монтираните на ново оборудване ще осигури по-ефективно усвояване на наличните площи в две от музейните фондохранилища, като същевременно ще благоприятства дългосрочното и безопасно физическо съхранение на ценности от фонда на музея. Паралелно с това ще се улесни фондовата работа с културните ценности, подредбата им по тематика, групи и видове, и достъпа до тях при ползване, инвентаризация и научна обработка. Обновеното оборудване и закупените материални активи ще подобрят съхранението и музейното ползване на близо 3 000 културни ценности, разположени в две фондохранилища.
Дейностите по проекта трябва да приключат до 30 март 2023 г.

Източник: Исторически музей - Горна Оряховица

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени