2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проектът на горнооряховския Индустриален парк успешно е преминал оценяване, засега е в резервите за финансиране

12 юни 2024
image

Проектът на горнооряховския Индустриален парк „Ряховец“ за изграждането на инфраструктура, с който се търси финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, е преминал успешно оценяването на подадените проектни предложения. Той обаче е останал сред четирите резерви, за които не достига финансиране. За това информира Огнян Стоянов, председател на ОбС – Горна Оряховица, който е принципал на дружеството.
Отхвърлени при оценяването са били 7 проекта, одобрените са 15, но от тях 11 изчерпват финансовия ресурс, поради което 4 остават в резерва.
Проектът на „Ряховец“ ЕАД е на стойност малко над 10 100 000 лв. Той предвижда изграждането на довеждаща газопреносна мрежа, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура – пътища с градско обзавеждане, тротоари, алеи, озеленяване, осветление; вътрешна газопреносна мрежа; разширяване на ВиК мрежата, обновяване на електроразпределителната мрежа с увеличаване на мощностите и др.
По думите на Огнян Стоянов, освен добрата получена оценка, за качеството на проектното предложение говори и фактът, че не е завишено собственото финансиране от страна на Общината. То е  в размер на 2 020 098 лв., останалите 8 080 392 лв. са очакваната безвъзмездна подкрепа.
„Въпреки че сме в резервите, все пак очакваме да получим финансиране“, коментира Огнян Стоянов. Той припомни, че програмата по ПВУ се администрира от Министерството на иновациите и растежа, а министър Росен Карадимов неотдавна подчерта значимостта на индустриалните зони, като шанс за преодоляване на регионалните диспропорции и реиндустриализацията на България. „Доколкото разбирам се обмисля и допълнителен механизъм за финансиране на проектите, за които не са достигнали средства, със създаването на нова национална програма“, допълни председателят на ОбС – Горна Оряховица.
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени