2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проучване нагласата на съвременната жена към майчинството прави в Горна Оряховица Великотърновският университет

05 май 2022
image

Проучване на нагласата на съвременната жена към майчинството започна сред учителските колективи в горнооряховска община Философския факултет на ВТУ. Обект на изследването е жената в ролята й на майка. Основната цел е да се покаже влиянието на социалнопсихологическите и личностните характеристики върху промените в нагласата на съвременната жена по отношение на майчинството.
На среща в Гербовата зала на Община Горна Оряховица деканът на Философския факултет доц. д-р Милена Бръчкова и гл. асистент д-р Доротея Дунева, преподавател в катедра „Психология“ обясниха пред директорите на училищата и детските градини в общината, каква е идеята на научното изследване. Домакин на срещата бе заместник-кметът Григор Минков.
Започваме това изследване, посветено на нагласите на съвременните жени към майчинството, защото се оказва, че проблемът е много голям .Не е само това, че се отлага възрастта на която жените се решават да имат деца. Много затруднения се получават чисто психологически по отношение на това, една жена да се реши да има деца и по-нататък в тяхното отглеждане. Затова ние като психолози се нуждаем както от подкрепата на Общината, така и на институциите, за които този проблем е важен. Така ще изследваме нагласите на повече жени в активна възраст към този проблем, още повече когато те са учителки и имат отношение към децата, към родителството и изобщо към взаимоотношенията родители деца, каза до. Д-р Милена Бръчкова.
Аз самата съм била дълго време учител, била съм психолог в училище, педагогически съветник, майка ми е бивш учител и познавам българската учителка и знам пред какви предизвикателства е изправена. Тя трябва постоянно да се квалифицира, да се дообразова, да се справя с все по-особените условия в училището, не само като нормативни изисквания, а и като промяна в самите деца. Тази същата българска учителка трябва да има и свои деца И това е всъщност една част от нашите респонденти. Ние ще направим това изследване и сред лекари и сред жени, които са реализирани в други професии. Търсим жената, която е реализирана, която е отделила време да учи, да се образова, да се квалифицира. Ще търсим, предизвикателствата, които променят нагласата й, сподели с присъстващите гл. ас. д-р Доротея Дунева.
Към 31.12.2020 г. броят на жените във фертилна възраст е 1, 452 млн., като спрямо предходната година намалява с 13 хил., а спрямо 2011 г. – със 199 хил. Запазва се тенденцията на увеличение на броя на децата, ордени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 2 284 през 2019 г. на 2 320 – през 2020 г. Половината от ражданията през 2020 г. са първи за майката, 36,7% - втори, а 12,6%  - трети и от по-висока поредност. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27,3 години през 2019 г. на 27,5 г. през 2020 г.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени