2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проведе се първа работна среща по проекта за засилване ролята на местните институции в областта на правосъдието за деца

11 октомври 2022
image

Община Горна Оряховица бе домакин на първа работна среща по проекта за засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца. Освен екипът, работещ по проекта в дискусията се включиха и представители на отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ и на Детска педагогическа стая. Основен акцент по време на разговора бяха пречките, които най-често срещат институциите при осигуряване на закрила на деца в риск.
Идеята на проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца“, по който работи Община Горна Оряховица, в партньорство със Сдружение „Алаф клуб“ е колкото може повече деца да бъдат предпазени от проблеми със закона. За тази цел ще бъдат разработени и внедрени специализирани услуги за подкрепа и осигуряване на среда за закрила на деца в риск, ще се повиши капацитетът на местните власти – на специалисти от общинската администрация и представители на партньора в областта на правосъдието за деца. Работата по проекта ще е основно на терен и ще обхване цялата община Горна Оряховица.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени