2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проведоха се кръгли маси с представители на бизнеса от община Горна Оряховица

09 февруари 2022
image

На 8 и 9 февруари 2022 г. се проведоха кръгли маси с представители на бизнеса от община Горна Оряховица в рамките на Проект №BG16M1OP002-2.009-0045-С01“ Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци“.
 
Основната цел бе да се повиши осведомеността на бизнеса в общината по отношение необходимостта и ползите от предотвратяване образуването на отпадъци от пластмасови продукти за еднократна употреба и ангажирането на бизнеса с конкретни действия за прилагане на мерки за предотвратяване употребата на пластмасови отпадъци.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени