2.8° C
Предимно облачно
toggle

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за отглеждането на домашни любимци на територията на община Горна Оряховица

08 април 2024
image

Проект на Наредба за отглеждане на домашни любимци разработи Община Горна Оряховица. Документът регламентира взаимоотношенията между кмета на общината, общинската администрация, службите с контролни функции, Областната дирекция за безопасност на храните, неправителствените организации за защита на животните и собствениците на домашни любимци.
Целта е чрез регулиране на отношенията да бъдат предотвратени инциденти с хора и животни. Наредбата регламентира още и доразвива условията, при които е разрешено да бъдат притежавани домашни любимци - само и единствено, ако за тях са издадени необходимите документи и са платени всички такси, обезпечаващи обществения интерес.
„За нарушителите, ще се въведат санкции, за да знаят, че не може безконтролно да се отглеждат животни, нито да се изхвърлят на улицата“, коментира кметът на Общината Николай Рашков.
С Наредбата ще се създадат правила за поведение, които ще обезпечат обществения интерес на гражданите на територията на общината, в които те ще се чувстват спокойни, че притежаването на домашен любимец – куче или котка, няма да създава необосновано безпокойство и опасност за живота и здравето на когото и да било, няма да се нарушава реда за хигиена в общите части на етажните собствености и на обществените места
за разходка.
С предвидените в Наредбата норми се гарантират обществени
отношения, които могат да бъдат подложени на контрол – както чрез  периодични проверки, така и с проверки по повод постъпили сигнали за нарушения.
Проектът на наредбата е на разположение за обществено обсъждане на сайта на Община Горна Оряховица.
Линк към проекта на наредбата: https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/наредба%20домашни%20любимци-23584338.pdf
Гражданите могат да правят предложения към Наредбата в Центъра за административно обслужване или на имейла obshtina@g-oryahovica.org.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени