2.8° C
Предимно облачно
toggle

Публикуван за обществено обсъждане е проектът на правилник за отпускане на помощ от 10 000 лева за работещи горнооряховски семейства с трето дете

15 февруари 2024
image

Проект на правилника за реда и условията, при които Община Горна Оряховица ще отпуска финансова помощ за родено или осиновено трето дете са публикувани от 13 февруари в сайта на Общината.
На граждани и заинтересовани лица е предоставен 30-дневен срок, в който могат да отправят предложения и становища по проекта, след което той ще бъде предложен за разглеждане и от Общинския съвет.
За да имат право на помощта от 10 000 лева, семействата трябва да отговарят на определени критерии. 
Родителите ще трябва да удостоверят, че са с непрекъснат осигурителен статус за последните 60 месеца, че по отношение на двете по-големи деца в семейството не са налагани социални мерки за закрила, че децата посещават редовно детска градина или училище, ако са в съответната възраст.
Сред условията фигурира също изискването поне единият от родителите в семейството да работи по постоянно трудово или служебно правоотношение, военнослужещ или самоосигуряващо се лице.
Желаещите да кандидатстват по тази програма трябва да подават заявления с указаните документи, в срок до три месеца от датата на раждане или осиновяване на третото дете.
Към настоящия момент Община Горна Оряховица подкрепя финансово двойки с репродуктивни проблеми, а също деца с изявени дарби в изкуствата и спорта. Отпуска се и еднократна финансова помощ от 300 лв. за раждане или осиновяване на до трето дете.
„Новата мярка надгражда тази политика. Искаме да подкрепим активните хора на Горна Оряховица, които дават своя принос към обществото“, коментира кметът Николай Рашков.
С всички подробности в предложението за Проект на Правилника за реда и условията за отпускане на финансовата помощ може да се запознаете тук или чрез следния линк:
 
https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/Proekt%20na%20pravilnik%20treto%20dete-4596118.pdf


 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени