2.8° C
Предимно облачно
toggle

Резултати от класирането по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд са публикувани в системата ИСУН

12 януари 2024
image

В публичния модул на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020, раздел "Справки", на адрес 
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=i0LMWq9p%2BDXeyH2FIEg2sw%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D е публикуван списък с резултати от класиране по процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I.
Резултатите от класирането, както и попълнените оценителни таблици по конкретното  проектно предложение, са изпратени до председателите на сдруженията.
Начинът, по който е било осъществено оценяването, коментира министърът на регионалното развитие и благоустройство Андрей Цеков, в публикувано на сайта на МРРБ интервю, което може да видите ТУК.
В публикацията се казва:
„В машинната оценка са включени всички данни – РЗП, броят на живеещите. Оценката се базира на постигнатата икономическа ефективност на инвестицията. И ако спестяванията са по-ниски, то тогава ефективността на инвестицията е по-малка. Всички данни са въведени автоматично в системата и оценките се произвеждат машинно. Тук няма човешки фактор. Ако има съмнения, то те трябва да се отнасят до данните от енергийните сертификати", поясни Андрей Цеков. Регионалният министър допълни, че критерият е обективен и се базира на енергийни спестявания, които са описани в сертификатите от енергийното обследване на сградите. Всеки енергиен сертификат, представен пред МРРБ, е изготвен от енергиен одитор, сертифициран от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 1217 сертификата са изпратени на агенцията за проверки, защото са показали много високи енергийни спестявания. Ако агенцията даде становище за неверни данни ще се наложат санкции и ще се преразгледа класирането на блоковете, увери министър Цеков. Заинтересованите страни също биха могли да обжалват решенията“.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени