2.8° C
Предимно облачно
toggle

С бюджет от над 41 млн. лв. започва 2021 г. Община Горна Оряховица

04 февруари 2021
image

41 840 178 лв.е общият размер на първоначалния бюджет на Община Горна Оряховица за 2021 г. Това е първият общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка. Най-важният финансов документ бе представен пред обществеността през онлайн платформата zoom, заради въведените ограничителни противоепидемични мерки.
Кризата с covid-19 предизвика значително намаление на постъпленията в бюджетите на общините, поради въвеждането на ограничителни мерки за бизнеса и населението. Увеличиха се и непредвидените разходи за преодоляване на последиците, подчерта по време на обсъждането кметът на Общината инж. Добромир Добрев. Градоначалникът уточни, че при съставянето на бюджета са проведени разговори и са разгледани предложенията на кметовете на населените места, читалищните настоятелства, общинските предприятия. Проведени са срещи и с ръководствата на ДКЦ, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, училища, детски градини, сдружения, граждани и др. Исканията на повечето от тях са предвидени за изпълнение, като са обвързани с национални, регионални и местни стратегически документи, каза още инж. Добрев.
От държавата Община Горна Оряховица тази година ще получи 3,6 млн. лв. повече спрямо 2020 г., като най-голям ръст и приоритет е даден на социалните услуги и здравеопазването. Приоритети за 2021 г. ще бъдат биологичната рекултивация на сметището в местността „Бабенец“, реконструкцията на НЧ „Братя Грънчарови-2002“, изграждането на Кризисен център и обновяването на парк „Градска градина“. Ще се проектират нова спортна зала, енергийна ефективност на училища, детски градини и читалища, и обходен път, като целта е проектите да се реализират през новия програмен период. С предстоящото преброяване на населението ще се установят и ползвателите на услугите, финансиране от такса битови отпадъци.
Спрямо 2020 г. Общината получава 3,5 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, култура, както и за дейности свързани с бедствия и аварии.
В сферата на образованието за настоящата година има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие. Бюджетът за образование от държавата ще е в размер на 17,7 млн. лв. Предстоят мащабни ремонти в СУ „Вичо Грънчаров“ за близо 315 хил. лв.
В системата на здравеопазването са увеличени стандартите на детските ясли и детските кухни, както и на здравните кабинети с 22 на сто. Средствата за 2021 г. са в размер на 1,5 млн. лв. През настоящата година ще продължат ремонтите в детски ясли, основно отоплителните системи, ще се ремонтира здравния кабинет в детската градина в Долна Оряховица.
Обезпечена е работата в социалната сфера. Общият бюджет е 3,7 млн. лв. Има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище и Приюта. От преходни остатъци ще се ремонтират спални помещения и фасадата в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Драганово, както и покрив в дневните центрове. Проект от ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на самотно живеещи и семейства с минимални пенсии. Използват се всички възможности за програми финансирани от Бюро по труда и МТСП, по които работят хора с увреждания, както и такива, на които не достига трудов и осигурителен стаж за пенсия и трайно незаети.
Читалищата ще получат повече средства от увеличение на стандарта. Ще бъдат направени ремонти в НЧ „Просвета -1906“ в Горски горен Тръмбеш и НЧ „Съгласие – 1905“ в Писарево. НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ ще се ремонтира със средства от Европейския съюз.
За 2021 г. Общината получава 99 400 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 14,8 млн. лв. Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на малко над 3,8 млн. лв., а плановият размер на неданъчните постъпления е 5,5 млн. лв. Отпада таксата за ползване на детската кухня.
Размерът на общата изравнителна субсидия е почти 2,6 млн. лв., а средствата за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 116 600 лв.
Разходите за общински дейности са до размера на планираните приходи. Те ще бъдат разпределени за издръжка на кметствата, помощи за двойки с репродуктивни проблеми и за семейства с новородени деца, фонд за млади лекари и медицински сестри, подпомагане на талантливи деца, на организациите на слепи, глухи хора, военноинвалиди и ветерани от войните. Тук са и разходите за издръжка на детските градини и ясли, Центъра за подкрепа за личностно развитие, дофинансирането на училищата, заради маломерни и слети паралелки, както и пълната издръжка на Домашен социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, програмите за временна заетост. От тези разходи са предвидени средства и за благоустрояване, ремонт на улици, чистота, опазване на околната среда, за Общинско предприятие „Инфраструктура, поддръжка на пътища и озеленяване“, както и пълната издръжка на Общинско предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“, спортни бази, стадион, игрища, спортни клубове, библиотеки, музеи, Художествената галерия и Общинското предприятие „Обреди“. Предвидени са и разходи за общинска охрана, зимно почистване и маркировка, подпомагане на Туристическото дружество и борба с бездомните кучета.
Капиталовата програма стартира с 55 обекта за 4,4 млн. лв.
Предстои проектът за Бюджет на Общината да бъде разгледан и гласуван на сесия на Общинския съвет.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени