2.8° C
Предимно облачно
toggle

С осигурено финансиране се удължава проект "Грижа в дома в община Горна Оряховица"

27 юни 2024
image

Община Горна Оряховица подписа допълнително споразумение с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0102–С01 „Грижа в дома в Община Горна Оряховица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. С подписания анекс проектът за грижа в дома се удължава без прекъсване на предоставяните услуги с още 3 месеца, считано до 12.01.2025 г., при което срокът за изпълнение на проекта става 23 месеца.
Общата стойност на проекта е 1 973 072.38 лева – безвъзмездна финансова помощ. Целевите групи, обхванати от проекта, са 211 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които  получават грижа в дома. Реално по проекта са обхвани над 350 потребители.
По проекта са назначени 48 домашни помощници, 20 работници, изпълняващи доставки по домовете, 2 медицински сестри и един шофьор.
Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се хора с увреждания и възрастните хора на територията на общината има важна роля за превенция на социалното им изключване. Тези услуги доказват своята значимост като начин за достигане до най-уязвимите групи от населението и гарантират получаване навременна и професионална подкрепа, в зависимост от техните индивидуални потребности.

Договор BG05SFPR002-2.001-0102-C01, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. Проект „Грижа в дома в Община Горна Оряховица”

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени