2.8° C
Предимно облачно
toggle

Служители от общинска администрация и кметствата преминаха обучение за работа с програмата за цифровизация на документите

11 юли 2022
image

Служителите на общинска администрация и кметствата на територията на общината преминаха обучение за работа с програмата за цифровизация на документи. Програмата позволява да се прави справка в личните регистрационни картони на лица с постоянен адрес гр. Горна Оряховица. Позволява също и справка в семейните регистри, както на гр. Горна Оряховица, така и на населените места в общината.
Семейните регистри на град Горна Оряховица са от 1958г, а на населените места в общината между 1921г до 1972г. Личните регистрационни картони са на лица, родени между 1882г. до 1983г. Те са създадени в 1977г. като част от ЕСГРАОН
Процесът на дигитализация на документацията се извърши от „Цифро-акт“ ЕООД - Плевен, с което Община Горна Оряховица има сключен договор. По време на цифровизацията, която продължи 3 месеца, информацията беше прехвърлена от хартиен носител в електронен вариант. Качена е на сървър, на който чрез специален софтуер ще се извършват справки и въвеждане на данни в Национална база данни „Население“, както и при издаване на документи за граждани. Цифровизацията беше направена при спазване на всички изисквания на GDPR и сигурност на информацията (криптирани връзки, лични акаунти, RAID-10 огледален масив).
Освен дигитализиране на информацията, от фирмата се погрижиха и за скъсаните и смачкани хартиени части от семейните регистри. Те бяха реставрирани, термично изпънати и подредени, а след това беше възстановена и подвързията им.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени