2.8° C
Предимно облачно
toggle

Снегопочистващата техника в Горна Оряховица е подготвена за работа при зимни условия

28 октомври 2021
image

Общинското предприятие „Поддръжка, пътна инфраструктура и озеленяване“ ще осъществява зимното поддържане на улиците в Горна Оряховица. За обезопасяването на 90-километровата улична мрежа са осигурени 120 т. пясък и 180 т. сол. При необходимост ще бъдат закупени още инертни материали. Изготвен е график за снегопочистване и опесъчаване на улиците, като те са категоризирани в три групи според степента на важност. Направена е организация за почистването но паркове и паркинги в Горна Оряховица. Общинското предприятие разполага с 6 специализирани автомобила с гребло, два пясъкоразпръсквача и един грайферен товарач. Машините са подготвени за работа при зимни условия.
През зимния период общинска администрация няма да дава разрешения за разкопаване на улици, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешноквартални пространства, освен при аварийни случаи. Тротоарите и улиците трябва да бъдат почистени от строителни материали.
В четирите големи кметства в общината – Долна Оряховица, Първомайци, Поликраище и Драганово кметовете трябва да сключат договори с организации и фирми за наемане на техника, която ще почиства улиците от снега.
Чрез обществена поръчка е определен изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в общината, както и в по-малките населени места – Писарево, Горски горен Тръмбеш, Горски долен Тръмбеш, Стрелец, Паисий, Правда, Янтра, Върбица, Крушето. Това е „Глобъл Клинър“. Фирмата ще почиства и републикански път ІІІ-514 в Долна Оряховица.
Фирмите, ангажирани със снегопочистването на пътищата в общината трябва да изготвят план-графици, в които да представят готовността си за работа, наличната техника и персонал, начините на снегопочистване и опесъчаване, както и приоритетните райони за почистване при обилен снеговалеж.
Със заповед на Кмета на Общината са набелязани превантивните мерки за намаляване последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка, както и дейности за създаване на организация за снегопочистване на пътната мрежа. Изготвен е и план за действие при усложнена зимна подготовка на територията на община Горна Оряховица, с който са регламентирани задълженията и дейностите на Общинския щаб за защита при бедствия, Областно пътно управление – Велико Търново, РУ на МВР – Горна Оряховица.
Информацията за зимната подготовка бе представена на общинските съветници на днешното им редовно заседание.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени