2.8° C
Предимно облачно
toggle

Собствениците на сгради, законно построени върху общинска земя могат да си закупят парцелите

10 април 2024
image

Община Горна Оряховица предоставя информация, във връзка с повишения интерес към инвестиционни намерения от страна на граждани, които чрез отстъпено право на строеж са собственици на законни постройки върху общинска земя.
Заинтересованите лица трябва да знаят, че каквито и инвестиционни намерения да имат за бъдещо строителство в такъв имот, трябва отново да поискат отстъпено право на строеж за новия обект. Като собственик на земята, Общината трябва да издаде такова. Едва след това гражданите могат да пристъпят към прилагане на Закона за устройство на територията – за получаване на виза за проектиране и изготвяне на инвестиционни проекти за новото строителство.
Важно е жителите да знаят, че строителството в тези имоти, без предварителни действия за придобиване на вещни права, е незаконосъобразно и подлежи на премахване.
При желание от страна на собствениците на законни сгради върху общински парцели, те могат да закупят тази земя, съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Такива продажби се извършват по реда на чл. 8, ал. 2 от наредбата за Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, като не се изисква търг или конкурс. Собственикът на сградата следва да подаде заявление, че желае да закупи земята, за да се извърши процедурата.  
Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от Общинския съвет, въз основа пазарните оценки от оценители, регистрирани по законовия ред.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени