2.8° C
Предимно облачно
toggle

Спортни площадки и кътове за отдих са изградени по ПУДООС в шест селища на община Горна Оряховица

24 ноември 2021
image

Детски и спортни площадки, и кътове за отдих са изградени в шест населени места от Община Горна Оряховица. Проектите са финансирани от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на националната програма „Обичам природата и аз участвам“.
В Крушето е изградена детска площадка, на която са монтирани съоръжения за игра и парково обзавеждане.
Спортна площадка с фитнес съоръжения е изградена в Първомайци. Монтирано е парково обзавеждане, бетонна маса за тенис и бетонна маса за пикник.
В Правда е изграден кът за отдих и спорт с беседка и парково обзавеждане. Монтирани са и две футболни врати.
В Янтра е направена детска площадка със съоръжения за игра и парково обзавеждане.
Кът за отдих, близо до местността „Калето“ е изграден в Горски горен Тръмбеш. Там са разположени беседка, пейки, кошчета за отпадъци и маси за пикник.
В Паисий също е направен кът за отдих с беседка, пейки, кошчета за отпадъци, маса за пикник и бетонови кашпи.
Навсякъде е направено и допълнително залесяване.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени