2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 14 юли 2020 година

14 юли 2020
image

ДИРЕКЦИЯ  БЮРО ПО ТРУДА -  ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 3  
2. ПЛАСЬОР СТОКИ СРЕДНО 2 ШОФЬОР КАТ.”C”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
3.НОСАЧ ТОВАРАЧ СТОКИ СРЕДНО 1 ШОФЬОР КАТ.”В”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
4.ГОТВАЧ СРЕДНО 2 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ГОТВАЧ,ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
5.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
6. ПРОДАВАЧ ПАВИЛИОН СРЕДНО, ТЪРГОВИЯ 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
7. ЕЛЕКТРОТЕХНИК СРЕДНО, ЕЛЕКТРО
ТЕХНИЧЕСКО
1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
8. ГОТВАЧ СРЕДНО,ОСНОВНО 2 НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ – 4 ЧАСА,ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
9.ШИВАЧ МЪЖКО ОБЛЕКЛО СРЕДНО, ОСНОВНО 4  
10.ТОВАРАЧ ОСНОВНО,СРЕДНО 2  
11.ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СРЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „СЕ”
12. ШОФЬОР АВТОКРАН СРЕДНО 2 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „СЕ”
13.ИНЖЕНЕР ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВИСШЕ МАГИСТЪР СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР 1 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ WORD,EXCEL,INTERNET,AUTO CAD 5 ГОДИНИ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
14. ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СРЕДНО,
СТРОИТЕЛНО
1 ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
15.ШОФЬОР АВТОБУС ОСНОВНО 1 ШОФЬОР КАТЕГОРИЯ – DE
16.ЛЕЯР СРЕДНО,ОСНОВНО 2 ТРУДОВ ОПИТ 3 ГОДИНИ ПО ДЛЪЖНОСТТА
17.ЗАВАРЧИК СО СРЕДНО,ОСНОВНО 1 ТРУДОВ ОПИТ 3 ГОДИНИ ПО ДЛЪЖНОСТТА
18.УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА ВИСШЕ МАТЕМЕТИКА 1  
19.УЧИТЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВИСШЕ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТ-ВО 1  
20.УЧИТЕЛ В ГРУПА ЦОУД V-VII КЛАС ВИСШЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 1  
21.ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СРЕДНО 1  
22.ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
23.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 0.5 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.КРАНИСТ СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 3 ГОДИНИ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
2.ЗАВАРЧИК СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 4 ГОДИНИ
3. ПАКЕТИРОВАЧ   1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
4. ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА   1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%
5. ТЕХНОЛОГ НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО, ТЕХНОЛОГИЯ НА ХЛЯБА И ХЛЕБНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%,  5 ГОДИНИ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.КАМЕРИЕРКА СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
 
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени