2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 21 декември 2021 година

21 декември 2021
image

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ЛЯСКОВЕЦ

No. Длъжност брой Образование Други изисквания
3222 3341-3005/Админ. специалист с контролни функции 1 Средно/Висше техническо схема "Младежка заетост"
  2341-5006 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)  1 Висше/ Английски език  
  2266-6001 Логопед 1 Висше / Логопед, рехабилитатор на слуха и говора Word
  9329-0018 Общ работник, промишлеността 1 Средно кат.В
  5245-0001 Обслужващ, бензиностанция/газостанция 3 Средно  
  8341-2001 Водач, селскостопански машини 2 Средно, Основно Правоспособност за водач ССМ
  9622-0001/Общ работник 8 Начално  
  5243-0001 Пласьор, стоки 1 Средно  1 год. стаж
1162 5223-2001 Продавач-консултант 2 Средно  
1158 9329-0018 Общ работник, промишлеността 8 Средно, Основно  
1116 8182-2005/Оператор, парни и водогрейни съоръжения 1 Средно Правоспособност за КВН III степен
1115 3341-3003/Мениджър екип 1 Висше  
1109 5249-0001 Обслужващ магазин 2 Средно  
1106 4321-2014 Склададжия 1 Средно начални компютърни умения
1105 9333-0007 Товарач 1 Основно, Начално  
1104 9329-0017 Обслужващ работник, промишлено производство 1 Средно  
1095 7322-2006 Монтажник 1 Средно  
1094 8189-2022 Машинен оператор 2 Средно  
1093 9622-0001/Общ работник 2 Средно, Основно  
1091 4110-2005 Технически сътрудник 1 Висше, Средно Англ.ез.; Word,  Excel
1088 4321-2021 Началник, склад 1 Средно/икономическо или техническо  1 год. стаж
1086 7212-1001 Заварчик  1 Средно  1 год. стаж
1083 5223-2001 Продавач-консултант 1 Средно по проект "Заетост за теб"
1077 5223-2001 Продавач-консултант 1 Средно по проект "Заетост за теб"
1071 8212-2002 Машинен оператор, навиване на бобина 1 Средно  
1064 5321-1002 Санитар 1 Начално  
1062 5243-0002/Продавач, разносна търговия 1 Средно по проект "Заетост за теб"
1050 4212-3008 Крупие 1 Основно  
1049 8341-2004 Оператор селско-стопански машини 2 Средно Правоспособност за водач ССМ
1029 8182-2004/Огняр 1 Средно Правоспособност за газови котли
1023 8342-2007 Машинист, пътно-строителни машини  2 Основно правоспособност за ПСМ; 1 г. стаж
1022 8332-2003 Шофьор, самосвал 2 Средно  1 год. стаж
964 8189-2022 Машинен оператор 5 Средно/машиностроене  
962 3312-5001 Кредитен специалист, банка 1 Средно  
730 9333-0002 Носач-товарач, стоки 1 Средно по проект "Заетост за теб"
374 5223-2001/Продавач-консултант 1 Средно по проект "Заетост за теб"
287 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил 1 Средно по проект "Заетост за теб"
154 5243-0002/Продавач, разносна търговия 1 Средно по проект "Заетост за теб"
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА
234 5414-1002/Пазач, въоръжена охрана 7 Средно / Сигурност  
227 2634-6001/Психолог 1 Висше / Психология  
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени