2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 25 август 2020 г.

25 август 2020
image

ДИРЕКЦИЯ  БЮРО ПО ТРУДА -  ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. ЕЛЕКТРОТЕХНИК СРЕДНО, ЕЛЕКТРО
ТЕХНИЧЕСКО
1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
2.ШИВАЧ МЪЖКО ОБЛЕКЛО СРЕДНО, ОСНОВНО 2  
3.ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СРЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „СЕ”
4. ШОФЬОР АВТОКРАН СРЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „СЕ”
5.БАГЕРИСТ ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПЪТНО СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
6.УЧИТЕЛ В ГРУПА ЦОУД V-VII КЛАС ВИСШЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 2  
7.ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
8.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 0.5 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
9.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1  
10.ОПАКОВАЧ СРЕДНО,ОСНОВНО 1  
11.ЕКСПЕДИТОР,СТОКИ И ТОВАРИ СРЕДНО 1 РАБОТА С ГОТОВИ ПРОГРАМИ
12.УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВИСШЕ МАГИСТЪР ИСТОРИЯ 1 ТРУДОВ ОПИТ 5 ГОДИНИ ПО ДЛЪЖНОСТТА
13.ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 1 ТРУДОВ ОПИТ 5 ГОДИНИ ПО ДЛЪЖНОСТТА
14.НАСТРОЙЧИК МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ С ЦПУ СРЕДНО, МАШИНОСТРОЕНЕ 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НАД 1 ГОДИНА, ВЛАДЕЕНЕ ГОВОРИМО НА НЕМСКИ ЕЗИК
15. ЛАБОРАНТ СРЕДНО,ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
16.МАШИНЕН ОПЕРАТОР В ХИМИЧЕСКИ И ДРУГИ СРОДНИ НА ТЯХ ПРОЦЕСИ СРЕДНО 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
17. ОГНЯР СРЕДНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ГАЗОВА УРЕДБА, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
18.ЧИСТАЧ ОСНОВНО 1 НА 6 ЧАСА
19.МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА СРЕДНО 3  
20.ОБЩ РАБОТНИК   1  
21.СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ, СЧЕТОВОДСТВО 1 РАБОТА С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, КАТО СЧЕТОВОДИТЕЛ
22.УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВИСШЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 0.5  
23.УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ВИСШЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 1  
24.НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ ВИСШЕ, НУП, ПНУП 3  
25. НАЧАЛЕН ВЪЗПИТАТЕЛ ВИСШЕ, НУП, ПНУП 3  
26. ГОТВАЧ СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%,  ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГОТВАЧ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА.
27.ШОФЬОР АВТОБУС СРЕДНО 1 ШОФЬОР КАТЕГОРИЯ D
28.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
29.ГОТВАЧ СРЕДНО,ОСНОВНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
30.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 1  
31.МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО 1  
32. МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО 3  
33.УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА ВИСШЕ ПУП,ПНУП 1 БАЗОВИ И СПЕЦИФИЧНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
34.ЛОГОПЕД ВИСШЕ ЛОГОПЕДИЯ 1  
35. МАШИНЕН ОПЕРАТОР ВУЛКАНИЗИРАНЕ НА ГУМИ СРЕДНО, ТЕХНИЧЕСКО ИЛИ ДВГ 1  
36.УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВИСШЕ, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ 1  
37. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 1  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. ПАКЕТИРОВАЧ   3  
2. ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 2  
3. ГОТВАЧ СРЕДНО 1  
4.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК ВИСШЕ, ПСИХОЛОГИЯ 1  
5.УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА ВИСШЕ, МУЗИКА 0.5 НА 4 ЧАСА
6.ЛОГОПЕД ВИСШЕ, ЛОГОПЕДИЯ 1  
7.УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА – НАПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВО
ДСТВО
ВИСШЕ, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 1  
 
8. УЧИТЕЛ В ГРУПА ЦОУД V-VII КЛАС ВИСШЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 1  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ   30 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
2.ГОТВАЧ СРЕДНО 2 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2 ГОДИНИ
3. СТАРШИ ЕКСПЕРТ В СЕКТОР ПЛАНИРАНЕ, БЮДЖЕТ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВИСШЕ, ИКОНОМИКА, ПРАВО, ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 1 2 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
4. ОБЩ РАБОТНИК   10  
5.МАШИНИСТ ПЪТНО СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОСНОВНО 1 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПСМ  И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
6.ШОФЬОР САМОСВАЛ ОСНОВНО 1 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ С  И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
7.МОНТАЖНИК НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ   500  
8.ЕЛЕКТРОМЕХАНО
ШЛОСЕР
  3 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
 СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени