2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 25 октомври 2022 година

25 октомври 2022
image

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

No. Бр. Длъжност Град Образование
697 1 2250-7003/Ветеринар Горна Оряховица Висше / Ветеринарна медицина
696 1 2635-6003/Социален работник Горна Оряховица Висше (В сферата на социалните и хуманитарни науки)
695 1 5120-2001/Готвач Горна Оряховица Средно (готвач; помощник готвач)
692 2 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Горна Оряховица Средно
691 1 9321-0004/Етикетировач (ръчно) Първомайци Средно, Основно
688 1 8182-2004/Огняр Драганово Средно / Електротехника и енергетика (правоспособност за огняр)
687 1 7223-1015/Стругар Горна Оряховица Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
686 1 7212-1001/Заварчик Горна Оряховица Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (елекродъгово ,ВИГ и МИГ-МАГ заваряване),Средно
685 1 7222-3011/Шлосер Горна Оряховица Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
682 1 9329-0018/Общ работник, промишлеността Стражица Средно
679 1 5223-2001/Продавач-консултант Първомайци Средно
675 1 4419-3007/Отговорник, спомагателни дейности Горна Оряховица Средно
673 16 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Горна Оряховица Средно, Основно
670 2 5223-2001/Продавач-консултант Лясковец Средно
668 1 9622-0001/Общ работник Горна Оряховица Основно
666 1 9622-0001/Общ работник Горна Оряховица Основно
665 1 8160-2022/Машинен оператор, силози Горна Оряховица Основно
660 2 5321-1002/Санитар Драгижево Основно
659 1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Горна Оряховица Средно
655 1 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Лясковец Средно
654 1 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Лясковец Средно
653 4 8211-2002/Машинен оператор, монтажен конвейер Лясковец Средно
648 2 8153-2004/Машинен оператор, шиене Горна Оряховица Средно
646 1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Горна Оряховица Основно
644 1 9329-0018/Общ работник, промишлеността Горна Оряховица Основно
641 2 7533-1011/Шивач, кожа Първомайци Основно
636 1 9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност Горна Оряховица Основно
631 1 9412-0003/Работник, кухня Първомайци Средно, Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия - предимство)
617 1 5163-1002/Гробар Горна Оряховица Без образование
610 1 9622-0001/Общ работник Горна Оряховица Без образование
609 2 7114-2004/Кофражист, бетонни отливки Горна Оряховица Без образование
589 1 7223-1015/Стругар Горна Оряховица Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
585 4 5120-2002/Сладкар Козаревец Средно, Основно
582 1 2411-6012/Финансов контрольор Лясковец Висше / Икономика
580 4 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Горна Оряховица Основно
576 3 9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност Горна Оряховица Основно
570 2 8311-2009/Машинист, локомотивен Горна Оряховица Средно, Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (професионална квалификация Локомотивен машинист)
569 2 8311-2016/Помощник-машинист, локомотивен Горна Оряховица Средно, Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (професионална квалификация Помощник-машинист)
567 1 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Козаревец Средно
432 50 8153-2007/Машинен оператор, шиене на облекла Горна Оряховица  
431 4 7532-2002/Крояч, текстил Горна Оряховица Средно
213 2 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Поликраище Основно
146 1 9112-0003/Чистач, производствени помещения Стражица Основно
145 3 9321-0001/Пакетировач Стражица Основно
144 3 9321-0001/Пакетировач Стражица Основно
142 1 5223-2001/Продавач-консултант Стражица Средно / Търговия на едро и дребно
141 1 5211-1001/Продавач, павилион Стражица Средно / Търговия на едро и дребно
140 1 8182-2004/Огняр Царски извор Професионална квалификация (Огняр),Основно (огняр)
138 1 5223-2001/Продавач-консултант Стражица Средно / Търговия на едро и дребно
137 1 9412-0003/Работник, кухня Стражица Средно
136 1 5223-2001/Продавач-консултант Стражица Средно
135 1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Камен Висше / Педагогика (История и Цивилизации и География и Икономика)
130 1 8182-2004/Огняр Стражица Средно (ПК/Машинист на котли с високо налягане )
 
QR-кодове за бърз достъп до публикуваните на сайта на Агенцията по заетостта анкети за проучване на удовлетвореността на клиентите от услугите, предоставяни от бюрата по труда и потребностите от обучение

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени