2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 30 август 2022 година

30 август 2022
image

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

No. Бр. Длъжност Град Образование
616 1 5312-3003/Помощник-възпитател Първомайци Средно
614 1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Горна Оряховица Висше / Педагогика на обучението по ... (математика и информатика)
613 1 5120-2001/Готвач Горски горен Тръмбеш Средно / Хранителни технологии (готвач)
612 1 5312-3003/Помощник-възпитател Лясковец Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Помощник-готвач),Средно,Професионална квалификация / Социална работа и консултиране (Помощник-възпитател)
611 1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Първомайци Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и информатика, Математика и документ за учител по информационни технологии)
610 1 9622-0001/Общ работник Горна Оряховица Без образование
609 2 7114-2004/Кофражист, бетонни отливки Горна Оряховица Без образование
598 1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Горна Оряховица Висше / Филология (Английска филология)
589 1 7223-1015/Стругар Горна Оряховица Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
585 4 5120-2002/Сладкар Козаревец Средно,Основно
584 1 3343-3008/Специалист Драганово Средно (икономическо - с предимство), Висше (икономическо - с предимство)
582 1 2411-6012/Финансов контрольор Лясковец Висше / Икономика
580 5 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Горна Оряховица Основно
576 3 9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност Горна Оряховица Основно
574 1 8211-2002/Машинен оператор, монтажен конвейер Лясковец Средно
573 1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Върбица Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и информатика)
570 2 8311-2009/Машинист, локомотивен Горна Оряховица Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (професионална квалификация Локомотивен машинист)
569 2 8311-2016/Помощник-машинист, локомотивен Горна Оряховица Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (професионална квалификация Помощник-машинист)
567 1 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Козаревец Средно
559 4 7412-2009/Електромонтьор Горна Оряховица Средно / Електротехника и енергетика
558 5 9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност Горна Оряховица Основно,Начално
557 15 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Горна Оряховица Основно,Средно
556 15 8160-2051/Машинен оператор, производство на захар Горна Оряховица Средно
555 4 7549-2006/Пробовземач Горна Оряховица Средно
552 1 3122-6001/Началник смяна Горна Оряховица Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Технология на облеклото)
549 4 7531-1012/Работник, спомагателни шивашки дейност Горна Оряховица Средно
548 10 8153-2004/Машинен оператор, шиене Горна Оряховица Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
539 1 5223-2001/Продавач-консултант Първомайци Средно
501 1 9622-0001/Общ работник Велико Търново Основно,Средно
500 2 5243-0002/Продавач, разносна търговия Велико Търново Основно,Средно
499 2 9312-0003/Работник, строителството Горна Оряховица Основно
498 1 8219-2005/Монтажник, дограма Горна Оряховица Основно,Средно / Строителство
497 1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Долна Оряховица Основно,Средно
492 2 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Горна Оряховица Начално
489 22 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Горна Оряховица Начално
488 4 7212-2004/Електрозаварчик Горна Оряховица Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за електрозаварчик)
487 2 8344-2003/Водач, електрокар Горна Оряховица Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Правоспособност за водач на електрокар)
486 5 7233-2031/Монтьор, ремонт на машини и оборудване Горна Оряховица Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
485 2 5414-1007/Охранител Лясковец Средно
484 1 5132-2001/Барман Горна Оряховица Средно
446 2 8153-2004/Машинен оператор, шиене Горна Оряховица Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
443 1 4312-2010/Отчетник, уреждане на застрахователни полици Горна Оряховица Висше / Икономика
440 1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Поликраище Начално
439 2 9622-0001/Общ работник Поликраище Начално
438 3 9312-0009/Работник, поддържане на железен път и съоръжения Горна Оряховица Основно,Средно
436 2 9112-0003/Чистач, производствени помещения Горна Оряховица  
435 1 3119-3024/Технолог, облекло Горна Оряховица Средно
434 2 4321-2014/Склададжия Горна Оряховица Средно
433 2 3122-6001/Началник смяна Горна Оряховица Средно
432 50 8153-2007/Машинен оператор, шиене на облекла Горна Оряховица  
431 4 7532-2002/Крояч, текстил Горна Оряховица Средно
430 4 9121-0002/Гладач, ютия Горна Оряховица  
428 4 9333-0002/Носач-товарач, стоки Лясковец Основно
427 2 9329-0034/Сортировач, бутилки Лясковец Начално
413 1 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Лясковец Средно
412 1 9622-0001/Общ работник Горна Оряховица Без образование
410 17 9622-0001/Общ работник Павликени Основно
409 1 8344-2004/Водач, мотокар Павликени Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Правоспосонност за Водач мотокар)
408 1 7223-3002/Настройчик, машинни инструменти Павликени Средно
407 1 3115-3004/Техник, механик Павликени Средно
406 1 7543-2009/Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки) Павликени Средно
405 1 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие Павликени Средно / Електротехника и енергетика
393 1 8153-2004/Машинен оператор, шиене Първомайци Средно
213 2 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Поликраище Основно
114 1 2635-6004/Социален работник, закрила на детето Стражица Средно / Социална работа с деца и младежи,Висше / Социални дейности (Социална педагогика)
113 1 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Камен Висше / Педагогика (НУП)
112 1 2330-5006/Учител спортна подготовка Камен Висше / Педагогика на обучението по физкултура и спорт
111 1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Камен Висше / Педагогика на обучението по ... (Музика)
110 1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Камен Висше / Педагогика на обучението по ... (История и цивилизации и География и икономика.)
109 1 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Царски извор Висше / Педагогика (НУП)
108 1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Царски извор Средно
107 1 5312-3004/Образователен медиатор Царски извор Средно / Социална работа с деца и младежи
106 1 9321-0001/Пакетировач Стражица Основно
104 1 8331-2002/Шофьор, автобус Стражица Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
103 1 2342-5002/Учител, детска градина Стражица Висше / Педагогика (ПУП)
102 1 2411-6004/Счетоводител Камен Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени