2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 6 октомври 2020 година

06 октомври 2020
image

ДИРЕКЦИЯ  БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. ГОТВАЧ СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%,  ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГОТВАЧ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА.
2.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
3. МАШИНЕН ОПЕРАТОР ВУЛКАНИЗИРАНЕ НА ГУМИ СРЕДНО, ТЕХНИЧЕСКО ИЛИ ДВГ 1  
4. ОБЩ РАБОТНИК СРЕДНО,ОСНОВНО 2  
5. КРАНИСТ СРЕДНО, ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН 30 ТОНА
6. ОБЩ РАБОТНИК ОСНОВНО 1 ПО ПРОЕКТ ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ
7.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО 2  
8.НАЧАЛНИК СКЛАД МАТЕРИАЛИ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ-РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ПРОГРАМА ТРУДОВ ОПИТ КАТО НАЧАЛНИК СКЛАД 3 ГОДИНИ
9.ТОВАРО-РАЗТОВАРАЧ СРЕДНО, ОСНОВНО 1  
10.КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 5  
11.ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12.ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ СРЕДНО 1  
13.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ СРЕДНО 2 ТРУДОВ ОПИТ ДО 1 ГОДИНА
14.ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ОСНОВНО,СРЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „С”,ТРУДОВ ОПИТ КАТО ШОФЬОР 1 ГОДИНА
15.ОБЩ РАБОТНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ СРЕДНО 2 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „В”
16.ОБЩ РАБОТНИК ОСНОВНО 3  
17.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО 2  
18.ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СРЕДНО 1  
19. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ЦОУД ВИСШЕ, НУП, ПНУП, НУПЧЕ 1  
20. ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 1  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1. ПАКЕТИРОВАЧ ОСНОВНО 5  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.МОНТАЖНИК НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ   500  
СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени