2.8° C
Предимно облачно
toggle

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 7 януари 2020 година

07 януари 2020
image

ДИРЕКЦИЯ  БЮРО ПО ТРУДА -  ГОРНА ОРЯХОВИЦА

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.КАСИЕР ВИСШЕ, ИКОНОМИЧЕСКО 2 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%,ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ, СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 1 ГОДИНА.
2.ТОВАРАЧ СРЕДНО 4 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, РАБОТА СЪС СКЛАДОВ СОФТУЕР ИЛИ АНАЛОГИЧЕН, ТРУДОВ СТАЖ 3 ГОДИНИ
3. ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,  КАТО ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ
4.СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ ,СРЕДНО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 1 РАБОТА С КОМПЮТЪР,СЧЕТОВОДНИ ПРОГРАМИ,ТРУДОВ ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 ГОДИНИ
5.САНИТАРИ ОСНОВНО 2  
6. БОЛНОГЛЕДАЧИ ОСНОВНО 2  
7.ЧИСТАЧ   2  
8.ОБЩ РАБОТНИК   1  
9.ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА СРЕДНО 5  
10.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК ВИСШЕ, ПСИХОЛОГИЯ, 1 ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
11.ЧИСТАЧ / ХИГИЕНИСТ СРЕДНО 1  
СПРАВКИ В СТАЯ  205, 206, 208, 210 на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА 
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.ПАКЕТИРОВАЧ ОСНОВНО 1  
СПРАВКИ В СТАЯ  205, 206, 208, 210 на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И
СТАЯ  1 - ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА
 
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
БР.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
 
1.НАЧАЛНИК СКЛАД СРЕДНО, ВИСШЕ 1 РАБОТА С КОМПЮТЪР, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА ПОДОБНА ПОЗИЦИЯ
2.НОСАЧ ТОВАРАЧ СТОКИ СРЕДНО, ОСНОВНО 10  
3.ОГНЯР ТВЪРДО ГОРИВО СРЕДНО, ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОГНЯР
СПРАВКИ В СТАЯ  205, 206, 208, 210 на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И
СТАЯ  1 - ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени